ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

img titleสถานการณ์โรค/ข่าวกรอง :: Rabies

  • 2561Open or Close
      สถานการณ์โรค/ข่าวกรอง วันที่ ไฟล์ ดาวน์โหลด
    boe-icon สรุปสถานการณ์การปฏิบัติงานทีมตระหนักรู้สถานการณ์ โรคพิษสุนัขบ้า ประจาสัปดาห์ ฉบับที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 มีค. ถึง 1 เม.ย. พ.ศ. 2561 2018-03-29 file-icon 700
    boe-icon บทสรุปทางระบาดวิทยา และมาตรการ ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในปี 2561 2018-03-05 file-icon 2,121
Top