ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

img titleสถานการณ์โรค/ข่าวกรอง :: Acquired immunodeficiency syndrome : AIDS

 • 2559Open or Close
    สถานการณ์โรค/ข่าวกรอง วันที่ ไฟล์ ดาวน์โหลด
  boe-icon สถานการณ์เอชไอวีและเอดส์ ประเทศไทย พ.ศ. 2559 2016-12-01 file-icon 9,248
  boe-icon ตารางผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี เฉพาะพื้นที่ประเทศไทย รอบที่ 34 (มิ.ย. 59) 2016-12-01 file-icon 256
 • 2557Open or Close
    สถานการณ์โรค/ข่าวกรอง วันที่ ไฟล์ ดาวน์โหลด
  boe-img สถานการณ์ผู้ป่วยเอดส์ในประเทศไทย ณ.วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557 2014-10-31 file-icon 675
  boe-img สถานการณ์ผู้ป่วยเอดส์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 2014-03-31 file-icon 155
 • 2556Open or Close
    สถานการณ์โรค/ข่าวกรอง วันที่ ไฟล์ ดาวน์โหลด
  boe-img ภาพรวมสถานการณ์การระบาดของการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย พ.ศ. 2556 2013-12-31 file-icon 2,589
 • 2555Open or Close
    สถานการณ์โรค/ข่าวกรอง วันที่ ไฟล์ ดาวน์โหลด
  boe-img สาร จาก ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ 2012-12-01 file-icon 115
  boe-img สรุปสถานการณ์ผู้ป่วยเอดส์และการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย 2012-11-30 file-icon 141
  boe-img สถานการณ์ผู้ป่วยเอดส์ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 2012-11-15 file-icon 116
 • 2554Open or Close
    สถานการณ์โรค/ข่าวกรอง วันที่ ไฟล์ ดาวน์โหลด
  boe-img National Monitoring and Evaluation targeting most-at-risk populations and migrant workers 2010-2011, Thailand 2011-12-31 file-icon 1
  boe-img UNGASS COUNTRY PROGRESS REPORT THAILAND 2011-12-31 file-icon 2
  boe-img สถานการณ์ปัญหาเอดส์ระดับโลก 2011-12-28 file-icon 139
  boe-icon factsheet Correlates of HIV infection among injection drug users in Bangkok 2011-08-30 file-icon 1
  boe-icon factsheet Media access and Condom using on migrant in Thailand,2010 2011-08-30 file-icon 2
  boe-icon factsheet National IBBS in Migrant worker Thailand 2010 2011-08-30 file-icon 1
  boe-icon factsheet Twenty-year Trends of HIV prevalence among Indirect and Direct Sex Worker in Thailand 2011-08-30 file-icon 2
  boe-img การเฝ้าระวังการติดเชื้อเอ็ชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ร่วมกับการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อ ในกลุ่มพนักงานบริการ ปี พ.ศ.25500 2011-03-31 file-icon 2
 • 2553Open or Close
    สถานการณ์โรค/ข่าวกรอง วันที่ ไฟล์ ดาวน์โหลด
  boe-icon พฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอ็ชไอวี ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ในพื้นที่ตำบลป่าตอง จ.ภูเก็ต ปี พ.ศ.2551-2553 2010-12-31 file-icon 4
  boe-img สถานการณ์ผู้ป่วยเอดส์ในประเทศไทย (31 July 2010) 2010-07-31 file-icon 98
  boe-img สถานการณ์ผู้ป่วยเอดส์ในประเทศไทย (30 June 2010) 2010-06-30 file-icon 84
  boe-img สถานการณ์ผู้ป่วยเอดส์ในประเทศไทย (31 May 2010) 2010-05-31 file-icon 90
  boe-icon วารสารกรมการแพทย์ BullDepMed 34-3-52 2010-04-27 file-icon 1
  boe-img การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี2552 2010-03-31 file-icon 1
  boe-img ความชุกและอุบัติการณ์ การติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย พ.ศ.2552 2010-03-31 file-icon 2
 • 2552Open or Close
    สถานการณ์โรค/ข่าวกรอง วันที่ ไฟล์ ดาวน์โหลด
  boe-icon ผลการเฝ้าระวังเด็กที่คลอดจากแม่ติดเชื้อเอ็ชไอวี 2552 2009-12-31 file-icon 3
  boe-img วารสารกรมการแพทย์ ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 มีนาคม 2552 2009-03-03 file-icon 2
 • 2551Open or Close
    สถานการณ์โรค/ข่าวกรอง วันที่ ไฟล์ ดาวน์โหลด
  boe-img Abstract 2551 2008-03-26 file-icon 0
  boe-img ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเฝ้าระวังปัญหาเอดส์ ประเทศไทย 2548 2008-03-02 file-icon 3
  boe-img ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเฝ้าระวังปัญหาเอดส์ ประเทศไทย 2549 2008-03-02 file-icon 2
  boe-img ผลการประเมินระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประเทศไทย 2549 2008-03-01 file-icon 2
Top