โรคไข้ซิกา (Zika virus disease)

ตามที่ได้มีรายงานการแพร่ระบาดของโรคไข้ซิกา ในทวีปอเมริกาและประเทศในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา และแคริบเบียนนั้น จากรายงานขององค์การอนามัยโลกภูมิภาคอเมริกา ณ วันที่ 16 มกราคม 2559 พบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไข้ซิกาใน 20 ประเทศ ดังนี้ ประเทศบาร์เบโดส สาธารณรัฐโบลิเวีย สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐโคลอมเบีย สาธารณรัฐเอกวาดอร์ สาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์ ดินแดนเฟรนซ์เกียนา ดินแดนกัวเดอลุป สาธารณรัฐกัวเตมาลา สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา สาธารณรัฐเฮติ สาธารณรัฐฮอนดูรัส เกาะมาร์ตีนิก สหรัฐเม็กซิโก สาธารณรัฐปานามา สาธารณรัฐปารากวัย เครือเปอร์โตริโก เกาะเซนต์มาร์ติน สาธารณรัฐซูรินาเม และสาธารณรัฐเวเนซูเอลา

Read more
image

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน

• ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข หมายถึง เหตุการณ์การเกิดโรค และภัยคุกคามทางสุขภาพที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต อาจเป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติไม่เคยพบมาก่อน มีผลกระทบ ทางสุขภาพอย่างรุนแรง มีโอกาสที่จะแพร่ไปสู่พื้นที่อื่น หรือ ทำให้เกิดจำกัดการเคลื่อนที่ของผู้คนหรือสินค้า • ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เป็นสถานที่ที่ผู้บัญชาการ เหตุการณ์ และทีมต่างๆ ใช้ทำงานร่วมกัน สนับสนุน การบริหารสั่งการ ประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูล และ ทรัพยากรให้เกิดขึ้นอย่างสะดวกรวดเร็ว จัดการภาวะฉุกเฉิน ทางสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในภาวะปกติ และฉุกเฉิน • ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ช่วยให้ประชาชนได้รับข้อมูล ข่าวสารโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และน่าเชื่อถือ ทำให้การบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อตอบโต้ ต่อภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ซึ่งอาจมีความยืดเยื้อ และ ต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ • คำแนะนำสำหรับประชาชน หลีกเลี่ยงการแชร์ข้อมูลข่าวสาร ข่าวลือโรคต่างๆ ที่ยังไม่ได้มีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข รับฟังข่าวสารด้านโรคและภัยสุขภาพ จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำเมื่อเกิดเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉิน ทางสาธารณสุข หรือโรคระบาด ร่วมแจ้งข่าวโรคระบาดให้ เจ้าหน้าที่เบอร์โทรสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

Read more
image

โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS)

กระทรวงสาธารณสุข พบผู้ป่วยยืนยันโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส รายที่ 2 ของประเทศไทย เป็นชายชาวโอมาน ขณะนี้รักษาตัวในห้องแยกโรคที่สถาบันบำราศนราดูร มีผู้สัมผัสผู้ป่วยรายนี้ทั้งหมด 252 คน เสี่ยงสูง 37 คน ทั้งหมดยังไม่ใช่ผู้ป่วย ยังไม่แพร่โรค ขณะนี้ทราบชื่อและที่อยู่ และดำเนินการติดตามทั้งหมด ประชาชนอย่าตื่นตระหนก ยึดมาตรการ กินร้อน ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ หากกลับจากพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด มีไข้ ไอ รีบพบแพทย์ทันที พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง สงสัยโทร สายด่วน 1422

Read more
image

อุบัติเหตุป้องกันได้

• อุบัติเหตุจราจรทำให้คนไทยเสียชีวิตกว่า 22,000 คนต่อปี คิดเป็น 60 คนต่อวัน หรือประมาณ 3 คนต่อชั่วโมง อัตราเสียชีวิตสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก • เทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ มีการเกิดอุบัติเหตุสูง มากกว่าช่วงปกติ • ปัจจัยที่สำคัญเกิดจากพฤติกรรมการเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนน ได้แก่ การดื่มสุรา การขับรถเร็ว และการไม่สวมหมวกนิรภัย • เกิดกับผู้ใช้จักรยานยนต์ในชุมชนบนถนน อบต./หมู่บ้าน และถนนสายรอง ช่วงเวลา 17.00 – 22.00 น. มีการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด • ด่านชุมชน มีความสำคัญมาก เพราะเป็นจุดที่คนในชุมชน ร่วมกันจัดตั้งเพื่อสกัดกั้น พี่น้อง ลูกหลาน หรือผู้ที่ ผ่านเข้า-ออกหมู่บ้านที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ไม่ให้ออกสู่ถนนใหญ่ ดังเช่นเทศกาลสงกรานต์ 2558 ที่ผ่านมา พื้นที่ที่ตั้งด่านชุมชน ไม่มีผู้เสียชีวิตเลย และจำนวนผู้บาดเจ็บลดลงมากกว่า 80%

Read more
image

Annual Report 2557

สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรค ประจำปี 2557 เพื่อให้ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ใช้เป็นแนวทางในการควบคุม ป้องกัน เฝ้าระวังโรค

Read more
image

1 ธันวาคม วันเอดส์โลก ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์

• เป้าหมายสำคัญร่วมกัน 3 ประการ คือ ไม่มีผู้ติดเชื้อ เอชไอวีรายใหม่ ไม่มีการเสียชีวิตเนื่องจากเอดส์ และไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติ จะนำไปสู่ความสำเร็จ ในการยุติปัญหาเอดส์ (Ending AIDS) ภายในปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) • รายงานของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ ปี พ.ศ. 2558 พบว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของ เอชไอวี/เอดส์ ทั่วโลกในปี พ.ศ. 2557 มีจำนวน ผู้ติดเชื้อเอชไอวี 36.9 ล้านคน มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตเนื่องจากโรคเอดส์ 1.2 ล้านคน • คาดประมาณจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ใน ประเทศไทย ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดจนถึงปี พ.ศ. 2558 มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์เป็นผู้ใหญ่สะสมแล้วทั้งสิ้น ประมาณ 1,201,839 คน ในจำนวนนี้ยังมีชีวิตอยู่ 426,707 คน เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,324 คน • ร้อยละ 90 ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ติดเชื้อจากการ มีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน

Read more
image

โดนแมงกะพรุนพิษ ช่วยเหลือถูกวิธี ลดการเสียชีวิต

• 15 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2542 - 2558) มีรายงานผู้ป่วยเข้ารับการรักษา ที่โรงพยาบาลเนื่องจากแมงกะพรุนพิษมากกว่า 900 ราย พบอาการหนักจนถึงหมดสติ 17 ราย ในจำนวนนี้เสียชีวิต 7 ราย • แมงกะพรุนกล่อง มีถุงพิษอยู่ที่สายหนวด เพียงหนึ่งตัวอาจมีถุงพิษ ถึงล้านถุง โดยบางสายพันธุ์ทำให้เสียชีวิตภายใน 2-10 นาที ทำให้แมงกะพรุนกล่องถูกจัดเป็นสัตว์ทะเลที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลก • การช่วยเหลือเบื้องต้นที่ถูกวิธี โดยการราดด้วยน้ำส้มสายชูจะระงับ การยิงพิษจากถุงพิษที่ยังไม่ได้ยิงในระยะแรก จะลดความรุนแรง ของการได้รับพิษ • พื้นที่ที่เสี่ยงต่อการโดนแมงกะพรุนกล่อง คือ บริเวณน้ำตื้น ใกล้ชายหาด โดยเฉพาะในบริเวณอ่าวโค้งเว้า ในช่วงที่คลื่นลมสงบ • ช่วงเวลาที่พบผู้ป่วยเสียชีวิตหรืออาการรุนแรงหลายรายเกิดเหตุการณ์ ขณะที่เล่นน้ำหลังฝนหยุดตกใหม่ๆ หรือเล่นน้ำตอนกลางคืน แต่ช่วงกลางวันก็พบได้ • การป้องกัน เวลาลงเล่นน้ำทะเลควรสวมเสื้อผ้ามิดชิด เช่น แขนยาว ขายาวแนบตัว หากโดนแมงกะพรุนห้ามขัดถูบริเวณที่ถูกแมงกะพรุน หรือราดด้วยน้ำจืด ก่อนที่จะราดน้ำส้มสายชู หากมีอาการปวดมาก หรือแน่นหน้าอกรีบนำส่งโรงพยาบาล

Read more
image

รายชื่อผู้เข้าอบรม FEMT รุ่น 11

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาและการบริหารจัดการ ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว สำหรับแพทย์หวัหนา้ทมีและผู้สอบสวนหลัก ปงีบประมาณ 2559 (รุ่นที่ 11)

Read more
image

Surveillance weekly summarized

R506 :: Diseases Surveillance More 

ข่าวทั่วไป

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ทั้งหมด ++

ข่าวสมัครงาน

DDC WATCH

ทั้งหมด ++
Top