ขอเชิญส่งผลงาน Good Practice และผลงานภาพถ่าย

ขอเชิญส่งผลงาน Good Practice และผลงานภาพถ่าย ปีงบประมาณ 2559

Read more
image

โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

• โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease) เป็นโรคติดต่อ ที่เกิดจากเชื้อฟลาวิไวรัส • สามารถติดต่อได้จากการโดนยุงลายที่มีเชื้อไวรัสซิกากัด • การติดต่อช่องทางอื่นๆ ได้แก่ การติดต่อจากแม่สู่ลูก ขณะทารกอยู่ในครรภ์หรือระหว่างการคลอด การมีเพศสัมพันธ์ การรับเลือดที่มีเชื้อ และการติดเชื้อในห้องปฏิบัติการ • วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 องค์การอนามัยโลกประกาศให้ โรคติดเชื้อไวรัสซิกาเป็น “ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern หรือ PHEIC)” • วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย ออกประกาศโรคติดเชื้อไวรัสซิกาเป็น “โรคติดต่อที่ต้อง แจ้งความ ตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2523" • ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วย ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสซิกาจากระบบเฝ้าระวังโรค เพียงปีละ ประมาณ 1-5 รายต่อปี โดยพบผู้ป่วยประปรายในทุกภาค ของประเทศ แต่ไม่พบผู้ป่วยอาการรุนแรง • การป้องกันตนเองและครอบครัวจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ไข้เลือดออก ไข้ชิคุนกุนยา ทุกครัวเรือนต้องกำจัด แหล่งเพาะพันธุ์และลูกน้ำยุงลายบริเวณรอบๆ บ้าน และข้างในบ้านด้วยตัวท่านเอง ไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ หรือ อสม.

Read more
image

ทศวรรษการลดพยาธิใบไม้ตับกำจัดมะเร็งท่อน้ำดี

โรคมะเร็งท่อน้ำดี เกิดจากความผิดปกติของเซลล์เยื่อบุท่อน้ำดี ทั้งในและนอกตับ

Read more
image

คนดีศรีระบาด ประจำปี 2559

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประกวด "คนดีศรีระบาด ประจำปี 2559"

Read more
image

การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ

การพลัดตกหกล้ม เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับสอง ในกลุ่มของการบาดเจ็บโดยไม่ตั้งใจ รองจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน

Read more
image

โรคพิษสุนัขบ้า ภัยร้ายไกล้ตัว

ทุกปี คนไทยถูกสัตว์กัด/ข่วน มากกว่า 1 ล้านคน และเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้ามากกว่า 5 คน โรคพิษสุนัขบ้า ไม่ว่าเกิดในคนหรือสัตว์ เมื่อแสดงอาการแล้วจะต้องเสียชีวิต

Read more
image

การกวาดล้างโรคโปลิโอในฉากสุดท้าย

ประเทศไทยพบผู้ป่วยโปลิโอรายสุดท้ายจากเชื้อโปลิโอก่อโรคตามธรรมชาติ (wild poliovirus:WPV) ในเดือนเมษายน 2540 และอยู่ในสถานะปลอดโปลิโออย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน

Read more
image

Sex รอบคอบ ตอบ OK "เรื่องเท่ๆ กับรักของเรา"

• องค์การอนามัยโลกคาดการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์รายใหม่ ประมาณ 499 ล้านคนต่อปี ซึ่งภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ มีผู้ติดเชื้อโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์รายใหม่ประมาณ 79 ล้านคนต่อปี • เยาวชนอายุ 15 - 24 ปี ติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพิ่มสูงขึ้น (หนองใน ซิฟิลิส แผลริมอ่อน หนองในเทียม กามโรคต่อมน้ำเหลือง) จาก 41.6 ต่อประชากรแสนคน (ปี พ.ศ. 2550) เพิ่มเป็น 55.3 ต่อประชากรแสนคน (ปี พ.ศ. 2556) • ผู้ชายติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สูงกว่าผู้หญิง 1.4 เท่า • รักของเราปลอดภัย ต้องปฏิเสธ หรือ ต่อรอง เมื่อเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับทุกคนและ ทุกช่องทางที่มีเพศสัมพันธ์

Read more
image

Surveillance weekly summarized

R506 :: Diseases Surveillance More 

ข่าวทั่วไป

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ทั้งหมด ++

ข่าวสมัครงาน

ทั้งหมด ++

เรื่องเด่น

DDC WATCH

ทั้งหมด ++
Top