title imageระบาดบันลือโลก

ชื่อเรื่อง ชื่อหนังสือ กลุ่มโรค โรค โรคอื่นๆ วันที่
ภัยร้ายจากเมลามีนระบาดบันลือโรครวมเล่ม 1อื่นๆ ภัยร้ายจากเมลามีน
แฝดบันลือโลกแฝดบันลือโรคอื่นๆ แฝดบันลือโลก
สารารมณ์5สารารมณ์ 5อื่นๆ สารารมณ์5
สารารมณ์4สารารมณ์ 4อื่นๆ สารารมณ์4
สารารมณ์3สารารมณ์ 3อื่นๆ สารารมณ์3
สารารมณ์2สารารมณ์ 2อื่นๆ สารารมณ์2
สารารมณ์1สารารมณ์ 1อื่นๆ สารารมณ์1
โรคเรื้อนระบาดบันลือโรครวมเล่ม 34กลุ่มโรคอื่นๆโรคเรื้อน
โรคคุดทะราดระบาดบันลือโรครวมเล่ม 34กลุ่มโรคอื่นๆโรคคุดทะราด
โรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำระบาดบันลือโรครวมเล่ม 16กลุ่มโรคอื่นๆโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ
เริมระบาดบันลือโรครวมเล่ม 12กลุ่มโรคอื่นๆเริม
วายร้ายเจาะหัวใจเด็กระบาดบันลือโรครวมเล่ม 11กลุ่มโรคอื่นๆmyocarditis
โรคพยาธิเข็มหมุด หรือพยาธิเส้นด้ายระบาดบันลือโรครวมเล่ม 11กลุ่มโรคอื่นๆโรคพยาธิเข็มหมุด หรือพยาธิเส้นด้าย
โรคคาวาซากิระบาดบันลือโรครวมเล่ม 11กลุ่มโรคติดต่อจากการสัมผัส หรือเพศสัมพันธ์โรคมือ เท้า ปาก
Roseola infantumระบาดบันลือโรครวมเล่ม 11กลุ่มโรคอื่นๆRoseola infantum
Streptococcusระบาดบันลือโรครวมเล่ม 11กลุ่มโรคอื่นๆStreptococcus
Erythema infectiosum ๗ระบาดบันลือโรครวมเล่ม 11กลุ่มโรคอื่นๆErythema infectiosum ๗
พรีออนและคูรู (Kuru)ระบาดบันลือโรครวมเล่ม 3กลุ่มโรคอื่นๆพรีออนและคูรู (Kuru)
Nipah virus diseaseระบาดบันลือโรครวมเล่ม 6กลุ่มโรคอื่นๆNipah virus disease
Nipah virus diseaseระบาดบันลือโรคฉบับพิเศษ 1กลุ่มโรคอื่นๆNipah virus disease
โรคลายม์ระบาดบันลือโรคฉบับพิเศษ 1กลุ่มโรคอื่นๆโรคลายม์
โรคลายม์ระบาดบันลือโรครวมเล่ม 1กลุ่มโรคอื่นๆโรคลายม์
โรคสหายสงคราม มรณกรรมหมู่ลึกลับของสมาชิก สมาคมสหายสงครามอเมริกันระบาดบันลือโรครวมเล่ม 4กลุ่มโรคอื่นๆลีเจียนแนร์
โรคสหายสงคราม มรณกรรมหมู่ลึกลับของสมาชิก สมาคมสหายสงครามอเมริกันระบาดบันลือโรคฉบับพิเศษ 1กลุ่มโรคอื่นๆลีเจียนแนร์
อีโบลา ภาค 2ระบาดบันลือโรครวมเล่ม 27กลุ่มโรคอื่นๆEbola
อีโบล่า วายร้ายก่อโรคมหาภัยจากแอฟริกา กาฬทวีประบาดบันลือโรครวมเล่ม 26กลุ่มโรคอื่นๆEbola
ไวรัสอีโบลา สุกรในฟิลิปปินส์ ติดเชื้อมหาภัยระบาดบันลือโรครวมเล่ม 4กลุ่มโรคอื่นๆEbola
สารพิษรอบตัวเราระบาดบันลือโรครวมเล่ม 18กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมสารพิษรอบตัวเรา
อหิวาตกโรคระบาดบันลือโรครวมเล่ม 34กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินอาหารและน้ำโรคอหิวาตกโรค
โรคตับอักเสบระบาดบันลือโรครวมเล่ม 32กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินอาหารและน้ำโรคตับอักเสบ
โรคอุจจาระร่วงในเด็กระบาดบันลือโรครวมเล่ม 17กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินอาหารและน้ำโรคอาหารเป็นพิษ
อี. โคไลระบาดบันลือโรครวมเล่ม 15กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินอาหารและน้ำโรคอาหารเป็นพิษ
อาหารเป็นพิษระบาดบันลือโรครวมเล่ม 13กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินอาหารและน้ำโรคอาหารเป็นพิษ
โรคอาหารเป็นพิษ ในกุมารเมืองปลาดิบระบาดบันลือโรครวมเล่ม 11กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินอาหารและน้ำโรคอาหารเป็นพิษ
โนโรไวรัส โรคหวัดลงกระเพาะ กำลังอาละวาดบันลือโลกระบาดบันลือโรครวมเล่ม 4กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินอาหารและน้ำโรคอาหารเป็นพิษ
อหิวาตกโรคระบาดบันลือโรครวมเล่ม 7กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินอาหารและน้ำโรคอหิวาตกโรค
ฺBotulismระบาดบันลือโรครวมเล่ม 4กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินอาหารและน้ำBotulism
ฺBotulismระบาดบันลือโรคฉบับพิเศษ 1กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินอาหารและน้ำฺBotulism
ประวัติวัคซีนเอดส์ระบาดบันลือโรครวมเล่ม 28กลุ่มโรคติดต่อจากการสัมผัส หรือเพศสัมพันธ์โรคเอดส์
โรคมือเท้าปากระบาดบันลือโรครวมเล่ม 19กลุ่มโรคติดต่อจากการสัมผัส หรือเพศสัมพันธ์โรคมือ เท้า ปาก
โรคมือเท้าปากระบาดบันลือโรครวมเล่ม 11กลุ่มโรคติดต่อจากการสัมผัส หรือเพศสัมพันธ์โรคมือ เท้า ปาก
โรคตาแดงอะพอลโลระบาดบันลือโรครวมเล่ม 3กลุ่มโรคติดต่อจากการสัมผัส หรือเพศสัมพันธ์โรคตาแดงจากเชื้อไวรัส
โรคตาแดงอะพอลโลระบาดบันลือโรคฉบับพิเศษ 1กลุ่มโรคติดต่อจากการสัมผัส หรือเพศสัมพันธ์โรคตาแดงจากเชื้อไวรัส
โรคไข้หวัดนกระบาดบันลือโรครวมเล่ม 34กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจโรคไข้หวัดนก
โรคไข้หวัดนกระบาดบันลือโรครวมเล่ม 31กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจโรคไข้หวัดนก
โรคไข้หวัดนกระบาดบันลือโรครวมเล่ม 14กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจโรคไข้หวัดนก
โรคซาร์สระบาดบันลือโรครวมเล่ม 4กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจSARS
โคโรน่าไวรัสระบาดบันลือโรครวมเล่ม 29กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012
โคโรน่าไวรัสระบาดบันลือโรครวมเล่ม 25กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012
โคโรน่าไวรัสและโรคซาร์สระบาดบันลือโรครวมเล่ม 21กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012
ไข้หวัดใหญ่ระบาดบันลือโรครวมเล่ม 34กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจโรคไข้หวัดใหญ่
รวมเล่ม 20_ไข้หวัดใหญ่+ไข้หวัดนกระบาดบันลือโรครวมเล่ม 24กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจโรคไข้หวัดใหญ่
ไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนกระบาดบันลือโรครวมเล่ม 20กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจโรคไข้หวัดใหญ่
กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจากไวรัสไข้หวัดใหญ่ระบาดบันลือโรครวมเล่ม 11กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจโรคไข้หวัดใหญ่
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๐๙ มาแล้วระบาดบันลือโรครวมเล่ม 2กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจโรคไข้หวัดใหญ่
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ระบาดบันลือโรครวมเล่ม 1กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจโรคไข้หวัดใหญ่
คำถาม-ตอบ โรคไข้หวัดใหญ่>ระบาดบันลือโรคฉบับพิเศษ 3กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจโรคไข้หวัดใหญ่
ไข้คิว ในประเทศเนเธอร์แลนด์ระบาดบันลือโรครวมเล่ม 10กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนไข้คิว
ฝีดาษวานรระบาดบันลือโรครวมเล่ม 8กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนฝีดาษวานร
ฝีดาษโคระบาดบันลือโรครวมเล่ม 8กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนฝีดาษโค
กินเนื้อหมู เนื้อหมีดิบ ชีวาอาจดับ โรคพยาธิหมูป่าระบาดบันลือโรครวมเล่ม 1กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนโรคทริคิโนซิส
หูดับเพราะหมูดิบระบาดบันลือโรครวมเล่ม 3กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนโรคติดเชื้อสเตร็พโตคอคคัส ซูอิส
โรคพิษสุนัขบ้าระบาดบันลือโรครวมเล่ม 34กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนโรคพิษสุนัขบ้า
โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำระบาดบันลือโรครวมเล่ม 9กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนโรคพิษสุนัขบ้า
กาฬโรคระบาดบันลือโรครวมเล่ม 34กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนPlague
ข่าวล่ามาเร็ว กาฬโรคปอดระบาดในประเทศจีน สิงหาคม ๒๕๕๒ระบาดบันลือโรครวมเล่ม 5กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนPlague
ไวรัสมาร์บวร์ก อีโบลา - ลาสซา - มาร์บวร์ก สามพี่น้องสกุลฟิโลวิริเดอี มหาวายร้ายสุดโหด ณ แอฟริการะบาดบันลือโรครวมเล่ม 5กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนMarburg virus disease
ไวรัสมาร์บวร์ก อีโบลา - ลาสซา - มาร์บวร์ก สามพี่น้องสกุลฟิโลวิริเดอี มหาวายร้ายสุดโหด ณ แอฟริการะบาดบันลือโรคฉบับพิเศษ 1กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนMarburg virus disease
โรคโหลที่มันมากับหนูระบาดบันลือโรครวมเล่ม 8กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนโรคเลปโตสไปโรซิส
โรคฉี่หนู หรือโรคเยี่ยวหนูระบาดบันลือโรครวมเล่ม 8กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนโรคเลปโตสไปโรซิส
โรคฉี่หนู หรือโรคเยี่ยวหนูระบาดบันลือโรคฉบับพิเศษ 1กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนโรคเลปโตสไปโรซิส
ไข้ลาสซา ในภาพยนตร์ (การ์ตูน) - ก็อตซิล่าบุกโตเกียว ในชีวิตจริง - ลาสซาบุกลอนดอนระบาดบันลือโรครวมเล่ม 5กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนLassa fever
ไข้ลาสซา ในภาพยนตร์ (การ์ตูน) - ก็อตซิล่าบุกโตเกียว ในชีวิตจริง - ลาสซาบุกลอนดอนระบาดบันลือโรคฉบับพิเศษ 1กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนLassa fever
แกะรอยระบาดของโรคประหลาด ในนิวเม็กซิโก สหรัฐอเมริการะบาดบันลือโรครวมเล่ม 8กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนHantavirus Pulmonary Syndrome
แกะรอยระบาดของโรคประหลาด ในนิวเม็กซิโก สหรัฐอเมริการะบาดบันลือโรคฉบับพิเศษ 1กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนHantavirus Pulmonary Syndrome
โรคบรูเซลโลสิสระบาดบันลือโรครวมเล่ม 10กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนโรคบรูเซลโลซิส
แอนแทร็กซ์ โรคกาลีระบาดบันลือโรครวมเล่ม 10กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนAnthrax
โปลิโอระบาดบันลือโรครวมเล่ม 34กลุ่มโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนPolio
หัดเยอรมันระบาดบันลือโรครวมเล่ม 34กลุ่มโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนโรคหัดเยอรมัน
ไข้ทรพิษระบาดบันลือโรครวมเล่ม 34กลุ่มโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนSmallpox
โรคสุกใส และงูสวัดระบาดบันลือโรครวมเล่ม 12กลุ่มโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนโรคสุกใส
ฝีดาษ เจ็นเน็ท ปาร์คเกอร์ ผู้มรณะด้วยโรคหลงยุคระบาดบันลือโรครวมเล่ม 3กลุ่มโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนSmallpox
จากโรคที่ไม่ธรรมดา กลายเป็นภาพยนตร์ดังเรื่องหนึ่ง กระจกมฤตยูระบาดบันลือโรครวมเล่ม 1กลุ่มโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนโรคหัดเยอรมัน
โรคโปลิโอ เริ่มเรื่องด้วยเรื่องของคนสู้ชีวิตระบาดบันลือโรครวมเล่ม 1กลุ่มโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนPolio
โรคไข้สมองอักเสบ แจแปนีสเอ็นเซฟาไลติสระบาดบันลือโรครวมเล่ม 6กลุ่มโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนJapaness Encephalitis
โรคไข้สมองอักเสบ แจแปนีสเอ็นเซฟาไลติสระบาดบันลือโรคฉบับพิเศษ 1กลุ่มโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนJapaness Encephalitis
ไข้ซิกา (ภาค ๒)ระบาดบันลือโรครวมเล่ม 33กลุ่มโรคติดต่อที่นำโดยแมลงโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
ฟลาวิไวรัส - ไข้ซิการะบาดบันลือโรครวมเล่ม 30กลุ่มโรคติดต่อที่นำโดยแมลงโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
โรคไข้เลือดออกเด็งกี่ระบาดบันลือโรครวมเล่ม 22กลุ่มโรคติดต่อที่นำโดยแมลงไข้เลือดออกเดงกี
สมองอักเสบจากไวรัสเวสท์ ไนล์ เรื่องเหลือเชื่อระบาดบันลือโรครวมเล่ม 6กลุ่มโรคติดต่อที่นำโดยแมลงWest Nile Fever
สมองอักเสบจากไวรัสเวสท์ ไนล์ เรื่องเหลือเชื่อระบาดบันลือโรคฉบับพิเศษ 1กลุ่มโรคติดต่อที่นำโดยแมลงWest Nile Fever
โรคสครับ ทัยฟัสระบาดบันลือโรครวมเล่ม 8กลุ่มโรคติดต่อที่นำโดยแมลงโรคสครับไทฟัส
โรคชิคุนกุนยา โรคไข้ปวดข้อยุงลาย ๙ระบาดบันลือโรครวมเล่ม 3กลุ่มโรคติดต่อที่นำโดยแมลงโรคไข้ปวดข้อยุงลาย, ไข้ชิคุนกุนยา
Top