title imageภาพกิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม สถานที่ วันที่
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิชาการให้ได้มาตรฐาน โรงแรมริเวอร์วิว เพลส จ.พระนครศรีอยุธยา  - 
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บัญชาการเหตุการณ์เพื่อรองรับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการเหตุการณ์ สำหรับผู้บริหาร ปี 2561 (ครั้งที่ 1-2) ห้องประชุมประเมินจันทวิมล อาคาร 1 ชั้น 1 ตึกกรมควบคุมโรค  - 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิชาการให้ได้มาตรฐาน โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่  - 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนและเล่าเรื่องจากการทำงาน (เล่าเรื่อง เรื่องเล่า งานบันดาลใจ) โรงแรมไม้แก้วดำเนินรีสอร์ท จังหวัดราชบุรี  - 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิชาการให้ได้มาตรฐาน โรงแรมคลาสสิค คามิโอ โฮเทล จ. ระยอง  - 
ฝึกปฏิบัติ สติกับการทำงานอย่างเป็นสุข สวนมุทิตาธรรมาราม จ.นครปฐม  - 
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความพร้อมบุคลากรรองรับการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค ปี 2559 โรงแรมเดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  - 
การจัดการความรู้เพื่อการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ โรงแรมภูริมาศ บีช โฮเทล แอนด์ สปา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง  - 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง การประเมินความจำเป็นด้านสุขภาพ(Health Needs Assessment)เพื่อรองรับการบริหารจัดการเขตสุขภาพ ครั้งที่ 1 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ.  - 
Basic Incident Command System Training ณ ห้องประชุมประเมินจันทรวิมล กรมควบคุมโรค และโรงแรมริเวอร์ไรน์ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  - 
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสุขภาวะชายแดนตามกรอบอนามัย ระหว่างประเทศ ( 26 จังหวัด ) โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  - 
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสุขภาวะชายแดนตามกรอบอนามัย ระหว่างประเทศ (5 จังหวัด ) โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  - 
สัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 :: Galbal Health Security โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ  - 
การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อ ระหว่างสัตว์และคนเพื่อบูรณาการ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2558-2559 โรงแรมเขาหลัก เอมเมอร์รัล บีช รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดพังงา  - 
Top