ประกาศสำนักระบาดวิทยา !!

เนื่องจากอุปกรณ์สำคัญของ Storage Server เสียหาย ทำให้ระบบบริการหลักของสำนักระบาดวิทยาต้องหยุดบริการชั่วคราว และจะเปิดให้บริการโดยเร็วที่สุด

เจ้าหน้าที่ของสำนักระบาดวิทยา สามารถเข้าสู่ระบบ Intranet ได้จาก เว็บไซต์สำรอง สำนักระบาดวิทยา คลิกที่นี่ !!

ในการรับบทคัดย่องานสัมมนาระบาดฯ ซึ่งปิดรับบทคัดย่อดังกล่าวในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 สำนักระบาดวิทยาขอแจ้งขยายการรับบทคัดย่อฯ จนถึงวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560

ลงทะเบียนส่งบทคัดย่อ