กิจกรรม:การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บัญชาการเหตุการณ์เพื่อรองรับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการเหตุการณ์ สำหรับผู้บริหาร ปี 2561 (ครั้งที่ 1-2)

สถานที่จัดกิจกรรม: ห้องประชุมประเมินจันทวิมล อาคาร 1 ชั้น 1 ตึกกรมควบคุมโรค

วันที่:6 ธันวาคม 2560 - 26 ธันวาคม 2560

ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรมภาพกิจกรรมภาพกิจกรรมภาพกิจกรรมภาพกิจกรรมภาพกิจกรรมภาพกิจกรรมภาพกิจกรรมภาพกิจกรรมภาพกิจกรรมภาพกิจกรรมภาพกิจกรรมภาพกิจกรรมภาพกิจกรรมภาพกิจกรรมภาพกิจกรรมภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม
Top