ประกาศสำนักระบาดวิทยา เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon157

ด้วยสำนักระบาดวิทยา มีความประสงค์ จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคล เป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและตอบสนองต่อผู้ป่วยโรคติดเชื้อดื้อยาด้านจุลชีพปีที่ 1 ปฏิบัติงานที่สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Download:co_1477967697.pdf

Top