ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

ประกาศสำนักระบาดวิทยา เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon281

ด้วยสำนักระบาดวิทยา มีความประสงค์ จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคล เป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและตอบสนองต่อผู้ป่วยโรคติดเชื้อดื้อยาด้านจุลชีพปีที่ 1 ปฏิบัติงานที่สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Download:co_1477967697.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top