ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

ประกาศสำนักระบาดวิทยา เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon292

ด้วยสำนักระบาดวิทยา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคล เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินเพื่อการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (MoPH-PhaseIV-DGHP-EOC) ปฏิบัติงานที่สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Download:รับสมัครลูกจ้าง_1479113528.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top