ประกาศสำนักระบาดวิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon117

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ ของโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เพื่อการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

Download:IMG_1480562635.pdf

Top