ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

ประกาศสำนักระบาดวิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon1,296

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ ของโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เพื่อการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

Download:IMG_1480562635.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top