ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เงื่อนไขวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon447

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เงื่อนไขวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 40 รายการ

Download:Untitled_20161215_145614_1481782915.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top