รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon92

รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 4-12 มกราคม 2560 ในวันและเวลาราชการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

Download:ลงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อน_2962_1482203488.pdf

Top