ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon240

รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 4-12 มกราคม 2560 ในวันและเวลาราชการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

Download:ลงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อน_2962_1482203488.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top