แผนปฏิบัติการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำนักระบาดวิทยา

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon471

แผนปฏิบัติการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำนักระบาดวิทยา

Download:แผนคุณธรรมจริยธรรม_1482288638.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top