ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

1 ธันวาคม วันเอดส์โลก

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon184
news picture

ปีที่ 3 ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2559

Download:AIDS_22_12_16_1482468695.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top