ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

DDC WATCH โรคเท้าช้าง

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon491
news picture

ปีที่ 3 ฉบับที่ 11 พฤศจิกายน 2559

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top