ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

ประกาศสำนักระบาดวิทยา เรื่องประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon292
news picture

ประกาศสำนักระบาดวิทยา เรื่องประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น

Download:benz_1484708179_1484708690.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top