ประกาศสำนักระบาดวิทยา เรื่องประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon82
news picture

ประกาศสำนักระบาดวิทยา เรื่องประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น

Download:benz_1484708179_1484708690.pdf

Top