ประกาศราคากลางจ้างเหมานักวิชาการเชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาภาคสนาม ปีงบประมาณ 2560

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon45

ประกาศราคากลางจ้างเหมานักวิชาการเชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาภาคสนาม จำนวน 1 คน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีตกลงราคา

Download:จ้างนักวิชาการ_1486009414.pdf

Top