ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประสานงานโครงการพัฒนา SMEs ของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2560

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon103

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประสานงานโครงการพัฒนา SMEs ของกรมควบคุมโรค จำนวน 1 คน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีตกลงราคา

Download:จ้างบุคคลsme_1486009587.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top