ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประสานงานโครงการพัฒนา SMEs ของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2560

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon42

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประสานงานโครงการพัฒนา SMEs ของกรมควบคุมโรค จำนวน 1 คน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีตกลงราคา

Download:จ้างบุคคลsme_1486009587.pdf

Top