ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

ประกาศราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราคา ปีงบประมาณ 2560

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon104

ประกาศราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราคา ปีงบประมาณ 2560

Download:img-170215102135_1487218820.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top