ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ชนิดตรวจกรองเบื้องต้น ชุดตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส และชุดตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon54

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ชนิดตรวจกรองเบื้องต้น ชุดตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส และชุดตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download:ประกาศผู้ชนะซื้อHIV_ซิฟิลิส_ไวรัสตับบี_1487920616.pdf

Top