ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

บ้านเริ่ม ชุมชนร่วม ป้องกันเด็กจมน้ำ

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon337
news picture

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

Download:AW-DDC60M2-28-02_final_1489373322.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top