ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

DDC WATCH บ้านร่วมชุมชนเริ่ม ป้องกันเด็กจมน้ำ

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon636
news picture

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top