ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon160

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภํณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

Download:scan0007_1489376144.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top