ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

วัณโรค รู้เร็ว รักษาหาย ...

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon186
news picture

ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 มีนาคม 2560

Download:TB_final_1489983827.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top