ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกตัวบุคคลเพื่อเสนอเลื่อนข้าราชการในระดับสูงขึ้น

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon376

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกตัวบุคคลเพื่อเสนอเลื่อนข้าราชการในระดับสูงขึ้น

Download:ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกตัวบุคคลเสนอเลื่อน_1505292863.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top