ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกตัวบุคคลเพื่อเสนอเลื่อนข้าราชการในระดับสูงขึ้น

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon303

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกตัวบุคคลเพื่อเสนอเลื่อนข้าราชการในระดับสูงขึ้น

Download:ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกตัวบุคคลเสนอเลื่อน_1505292863.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top