ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

โรคพิษสุนัขบ้า...เพชฌฆาตใกล้ตัว

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon221
news picture

ปีที่ 4 ฉบับที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560

Download:Rabies_1_9_2017_edit_1505362644.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top