ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

เดินทางปลอดภัยเรื่องใกล้ตัว

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon138
news picture

ปีที่ 4 ฉบับที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560

Download:Safe_Trip_6_10_2017_1508212460.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top