ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

ประกาศราคากลางจ้างถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon47

ประกาศราคากลางจ้างถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

Download:ตารางจ้างถ่ายเอกสารปี_61_1509349226.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top