ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

รับสมัครบุคลากรภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon214

ประกาศ สำนักระบาดวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคลากรภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ รายละเอียด ตามเอกสารแนบ

Download:boe_eob_1509681916.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top