ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

ประกาศสำนักระบาดวิทยา เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon102

ประกาศสำนักระบาดวิทยา เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Download:Newsjob03-11-2017_1509699712.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top