ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ ปีงบประมาณ 2561

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon400

ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 52,000 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download:ราคากลางเฝ้าระวังทางระบาดฯ_1509958206.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top