ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือสรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคประจำปี 2559

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon48

ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือสรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคประจำปี 2559 จำนวน 800 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download:ราคากลางเฝ้าระวังโรค_1509958771.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top