ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์จุลสารจับตาโรคและภัยสุขภาพ(DDC WATCH)

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon48

ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์จุลสารจับตาโรคและภัยสุขภาพ(DDC WATCH) จำนวน 156,000 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download:ราคากลางจุลสาร_1509959006.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top