ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

ประกาศราคากลางจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร SRRT ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon57

ประกาศราคากลางจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร SRRT ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 550 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download:ตารางจ้างทำกระเป๋าSRRT_1510563463.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top