ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดนิทรรศการแสดงผลงานหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคฯ ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon47

ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดนิทรรศการแสดงผลงานหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาคีเครือข่ายทางระบาดวิทยาแล SRRT ระดับเขตและรดับจังหวัดทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download:ตารางนิทรรศการSRRT_1510571048.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top