ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

ป้องกันการแพร่เชื้อวัณโรคปอดดื้อยา

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon165
news picture

ปีที่ 4 ฉบับที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

Download:Drug_Resistant_Tuberculosis_17_11_2017_1511930253.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top