ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

DDC WATCH ปีที่ 4 ฉบับที่ 11 พ.ย. 60

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon194
news picture

การป้องกัน...การแพร่เชื้อวัณโรคปอดดื้อยา

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top