ประกาศราคากลางจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและประสานงานโครงการผลิตนักวิชาการสาธารณสุขด้านระบาดวิทยาภาคสนามฯ ปีงบประมาณ 2561

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon76

ประกาศราคากลางจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและประสานงานโครงการผลิตนักวิชาการสาธารณสุขด้านระบาดวิทยาภาคสนามฯ ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 คน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

Download:img-171114141559_1512628653.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top