ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

ประกาศราคากลางจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและประสานงานโครงการผลิตนักวิชาการสาธารณสุขด้านระบาดวิทยาภาคสนามฯ ปีงบประมาณ 2561

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon37

ประกาศราคากลางจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและประสานงานโครงการผลิตนักวิชาการสาธารณสุขด้านระบาดวิทยาภาคสนามฯ ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 คน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

Download:img-171114141559_1512628653.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top