ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

เรื่องเล่า พวกเราชาวระบาด

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon346
news picture

ตอน....เรื่องเล่าสุดท้ายในสมัยรัชกาลที่ 9 ของชาวระบาด

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top