ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

จ้างขนส่งตัวอย่างและอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธี e-bidding

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon51

Download:ประกาศ+ราคากลาง_1512647309.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top