ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

ประกาศแผนเผยแพร่จัดจ้างขนส่งตัวอย่างและอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการ

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon52

Download:แผนจัดจ้างขนส่งตัวอย่างและอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการ_1513334335.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top