ประกาสราคากลางจัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการ

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon71

ราคากลางจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 ราย เป็นเวลา 10 เดือน ภายในวงเงิน 126,000 บาท

Download:ราคากลางเจ้าเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ_กลุ่มบริหารฯ_1513586119.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top