ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์เครือข่ายเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมโรค

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon106

จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์เครือข่ายเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมโรค ขนาด 9*15 ซม. จำนวน 6,000 เล่ม ขนาด 18.5*26 ซม. จำนวน 1,000 เล่ม รวมทั้งสิ้น 7,000 เล่ม

Download:ราคากลางพิมพ์เอกสารประกอบฯ_1513652242.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top