ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

ราคากลางซื้อหมึกพิมพ์และผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เอกสาร/โทรสาร

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon55

ซื้อหมึกพิมพ์และผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เอกสาร/โทรสาร จำนวน 10 รายการ

Download:ราคากลางซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร_10_รายการ_1513676697.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top