ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

การกลับมาของโรคแอนแทรกซ์

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon121
news picture

ปีที่ 4 ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2560

Download:anthrax_28_12_2017_1515660869.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top