ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

DDC Watch จับตาโรคและภัยสุขภาพ ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ ม.ค.61

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon461
news picture

โรคไข้ฉี่หนู...โรคร้ายที่ป้องกันได้

Download:labtor_09_01_2018_1.compressed_1515659960.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top