ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือสรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคประจำปี 2559 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon55

ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือสรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคประจำปี 2559 จำนวน 845 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download:ตารางจ้างพิมพ์สรุปรายงานเฝ้าระวังโรคปี59_1516875328.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top