ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

ไข้หวัดนก H7N9 วายร้ายที่มองไม่เห็น

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon123
news picture

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561

Download:H7N9-24012018_1516949913.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top