ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

DDC WATCH ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ม.ค.61

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon232
news picture

ไข้หวัดนก H7N9....วายร้ายที่มองไม่เห็น

Download:H7N9-24012018_1516950192.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top