ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จัดซื้อโปรแกรมระบบจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon63

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จัดซื้อโปรแกรมระบบจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล (SAS Analytics Pro) จำนวน 1 โปรแกรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download:เผยแพร่แผนซื้อโปรแกรมระบบจัดการ_1517211955.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top